Communicatie gaat meer over 'horen' dan
over 'zeggen'.

Hoe je zorgt dat iemand hoort wat je te zeggen
hebt, is van veel factoren afhankelijk.
Proof of Concept kan je helpen de aandacht
te krijgen die je nodig hebt.
 

Hoe ? Geen idee.

Daarvoor moeten we de boodschap, de zender
en de ontvanger kennen. Maar we zouder daar
wel eens over kunnen communiceren.